Kontakt:

Formand
Rasmus Laursen
Tobovej 39 Brylle
5690 Tommerup
Telefon: 64751811
mail: lillyrasmus@mail.dk  
Foreningen Rytterskolens Venner
Foreningens formål er at værne om og bevare Rytterskolen i dens nuværende form , samt at skabe et godt og meningsfyldt miljø for brugerne af Rytterskolen. Lokalhistorisk forening er en del af Rytterskolen.