Kontakt til Lokalrådet

formand@brylleby.dk

Formand: Morten Korspang

Næstformand: Mikkel Olsen

Kasserer:

Bestyrelsen medlemmer:

Tommy Dalsgaard

Gerda Fuglesang Sørensen

Suppleant:
Vagn Top                                                   
 
Hvad arbejder rådet med:

Trafik

Miljø og Natur

Kultur

Forespørgelser fra kommunen