Kontakt til Lokalrådet

formand@brylleby.dk

Formand: Martin Kaszubinska Pedersen

Næstformand: Morten Korspang

Kasserer: Mogens Tøttrup

Bestyrelsen medlemmer:

Mikkel Olsen  Lokalrådet

Gerda Fuglesang Sørensen

Suppleant:
Vagn Top
Tommy Dalsgaard                                                   
 
Hvad arbejder rådet med:

Trafik

Miljø og Natur

Kultur

Forespørgelser fra kommunen